Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/17

Instytucja Organizująca Konkurs publikuje listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/17 dla Poddziałania 1.2.1 PO WER.


Zasady publikacji zapytań ofertowych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

W związku z nowelizacją " Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 " Ministerstwo Rozwoju przedstawia stanowisko odnośnie publikacji zapytań...


Zwróć uwagę na wnioski o płatność

W związku z pojawiającymi się problemami związanymi z wnioskami o płatność, które obserwujemy w SD2014 mamy pilny apel.Przewodnik po działaniach WUP w Katowicach w ramach PO WER 2014-2020

Przewodnik po działaniach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w perspektywie finansowej 2014–2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

Pobierz poradnik

Wiedza Edukacja Rozwój Serwis Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś