Przejdź do treści głównej

Wiadomości

2019-01-11

Lista projektów wybranych do dofinansowania w poddziałaniu 1.2.1. z wyszczególnieniem projektów po procedurze odwoławczej (runda I)

Publikujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w poddziałaniu 1.2.1. (runda I) z wyszczególnieniem projektów po procedurze odwoławczej.

2019-01-03

Zmiany Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

14 grudnia 2018 r. Komisja Europejska podjęła decyzję wykonawczą zmieniającą decyzję zatwierdzającą niektóre elementy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2019-01-02

Aktualizacja wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wprowadziło zmiany w Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z...Przewodnik po działaniach WUP w Katowicach w ramach PO WER 2014-2020

Przewodnik po działaniach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w perspektywie finansowej 2014–2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

Pobierz poradnik

Wiedza Edukacja Rozwój Serwis Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś