Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Rekrutacja w kosztach pośrednich i bezpośrednich projektu

Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020” koszt rekrutacji uczestników projektu EFS co do zasady należy uznać za koszt pośredni ....


Szkolenie pt. Efektywne wykorzystanie social media w działaniach informacyjno-promocyjnych

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza na spotkanie informacyjne dla beneficjentów Poddziałań 1.2.1 oraz 1.1.1 PO WER.


Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Informujemy, że 1 grudnia 2017 r. minister Paweł Chorąży podpisał dziesiątą wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój, a zmieniona treść dokumentu jest...Przewodnik po działaniach WUP w Katowicach w ramach PO WER 2014-2020

Przewodnik po działaniach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w perspektywie finansowej 2014–2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

Pobierz poradnik

Wiedza Edukacja Rozwój Serwis Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś