Przejdź do treści głównej

Dla organizacji pozarządowych


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2017-11-22 13:07

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) do składania wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES”. Ogłoszenie o naborze wniosków  zostało opublikowane na stronie.

Wniosek o przyznanie akredytacji” składa się w postaci elektronicznej, przesyłając na adres: akses@mrpips.gov.pl. Do wniosku dołącza się załączniki (nazwy dokumentów i warunki ich przesłania – na wyżej wymienionej stronie). Nabór wniosków o przyznanie akredytacji trwa od dnia ogłoszenia do dnia 31.10.2018 r.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są organizacje pozarządowe oraz partnerstwa, w których liderem jest organizacja pozarządowa. Podmioty te realizują usługi wsparcia ekonomii społecznej ,tj. usługi animacji lokalnej, usługi rozwoju ekonomii społecznej i usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych. Powinny posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej lub realizacji usług wsparcia PES w danym województwie.

Ogłoszenie o naborze wraz załącznikami jest dostępne TUTAJ.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś