Przejdź do treści głównej

Materiał informacyjny dotyczący wnoszenia wkładu niepieniężnego


2017-11-30 10:00

Publikujemy zaktualizowany przez Ministerstwo Rozwoju materiał informacyjny dotyczący wnoszenia wkładu niepieniężnego w ramach projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W stosunku do wersji z sierpnia 2016 r. dokument zaktualizowano uwzględniając ostatnią nowelizację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności w latach 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017.

Materiał znajduje się poniżej oraz w zakładce Realizuję projekt i podzakładce Wzory dokumentów WUP.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś