Przejdź do treści głównej

NOWA WERSJA SYSTEMU OBSŁUGI WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH (SOWA) 9.0 – wykaz zmian


2017-11-24 14:54

Instytucja Zarządzająca PO WER 16 listopada 2017r.  udostępniła nową wersję Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA). Wprowadzone funkcjonalności mają na celu przede wszystkim dostosowanie do zmian, jakie zaszły w Kryteriach wyboru projektów w zakresie weryfikacji warunków formalnych złożenia projektów.  Poniżej lista zmian:

1. W sekcji Oświadczenie wniosku zostało dodane oświadczenie dot. formy i sposobu komunikacji pomiędzy projektodawcą i instytucją pośredniczącą (jako pkt. nr 9 w Oświadczeniu).
2. W sekcji Oświadczenie wniosku została zmodyfikowana treść oświadczenia partnera w zakresie spełnienia wymogów dotyczących partnerstwa określonych w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020.
3. Wprowadzone zostały korekty treści w Oświadczeniu w zakresie dostosowania do sposobu składania wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej (np. zwrot "Ja niżej podpisany oświadczam, że" zastąpiony został zwrotem "Oświadczam, że" itp.).
4. W sekcji Oświadczenie wprowadzona została walidacja weryfikująca podczas sprawdzania wniosku czy podmiot podlega wykluczeniu z możliwości dofinansowania. W sytuacji, jeżeli podmiot podlega wykluczeniu nie będzie możliwości złożenia wniosku.
5. W sekcji Szczegółowego budżetu, w edycji wydatku wprowadzona została zmiana etykiety Zadania zlecone na Usługi zlecone.

Wyżej wymienione zmiany zostaną aktywowane w momencie utworzenia przez wnioskodawcę/beneficjenta nowej wersji wniosku.Natomiast w pliku PDF wyświetlony zostanie nowy numer wzoru wniosku.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś