Przejdź do treści głównej

Realizuję projekt


Zapraszamy do Serwisu PO WER 2014-2020

 

Możliwość zgłaszania nadużyć w ramach PO WER 2014-2020

Informujemy, iż zgłoszenia o podejrzeniu nadużycia finansowego w ramach PO WER 2014-2020, należy przesyłać w formie informacji pisemnej na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice lub drogą elektroniczną na adres: efs@wup-katowice.pl Dodatkowo zgłoszenie można przesłać do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych na adres OLAF-FMB-SPE@ec.europa.eu, bądź poprzez formularz online pod adresem: http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_pl.htm. Przez nadużycie finansowe, zgodnie z art. 1 lt. a Konwencji sporządzonej na mocy art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich, rozumie się jakiekolwiek celowe działanie lub zaniechanie naruszające interesy finansowe Wspólnot Europejskich.Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś