Przejdź do treści głównej

Wsparcie osób młodych na rynku pracy


Masz nie więcej niż 29 lat, nie pracujesz i nie uczysz się? Skorzystaj z możliwości Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER).

Kto może wziąć udział w projektach?

Osoby młode, w wieku 15-29* lat bez pracy, które nie kształcą się (w trybie stacjonarnym), nie szkolą i nie są zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy- tzw. młodzież NEET (z ang. Not in Education, Employment, or Training).

* Osoby mogą skorzystać ze wsparcia w ramach POWER do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin.

Z jakich form wsparcia możesz skorzystać?

Biorąc udział w projekcie  możesz bezpłatnie skorzystać z:

  • poradnictwa zawodowego,
  • pośrednictwa pracy,
  • szkoleń zawodowych,
  • stażu lub praktyk zawodowych.
  • subsydiowanego zatrudnienia w tym możliwości wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
  • bezzwrotnej dotacji na nałożenie własnej firmy oraz doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe (finansowe i doradcze) w pierwszym okresie działalności firmy,
  • pokrycia kosztów dojazdu do pracy lub zapewnienia środków na zasiedlenie w przypadku podjęcia pracy poza miejscem stałego zamieszkania.
  • możliwości kontynuacji nauki (np. w szkole dla dorosłych),
  • potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy.

Wybierz projekt dla siebie

Poniżej znajdziesz listę dostępnych projektów. Realizują je Beneficjenci, czyli podmioty wybrane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Zgłoś się bezpośrednio do wybranego Beneficjenta i weź udział w rekrutacji do projektu.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś