Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-002/20


2020-07-08 13:20


Informujemy, że dla konkursu POWR.01.02.01-IP.13-24-002/20 w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER dokonano modyfikacji Regulaminu konkursu oraz ogłoszenia o naborze w zakresie dostosowania kwot dofinansowania projektów do wartości dopuszczalnej alokacji oraz zgodności minimalnej wartości projektu z zapisami kryterium dostępu w tym zakresie.

Usunięto także zapis odnoszący się do procedury odwoławczej w odniesieniu do maksymalnej wartości projektu.
Dodatkowo zaktualizowano zapisy załącznika nr 10 „Wzór umowy o dofinansowanie projektu” w zakresie wymogu określającego, iż uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby, które nie otrzymują jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS.

Poniżej aktualny regulamin, ogłoszenie o naborze, wykaz zmian oraz nowa wersja załącznika.


Tagi: EFS, dofinansowanie, fundusze europejskie, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, WUP Katowice, PO WER, Wiedza Edukacja Rozwój, konkursy, nabory

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś