Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Druga aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/20


2020-05-05 14:40

Informujemy, że dla konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/20 w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER dokonano modyfikacji zapisów Regulaminu konkursu.


Wprowadzona zmiana związana jest z dostosowaniem zapisów Regulaminu konkursu do najnowszej wersji „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020”.

Celem dokonanej zmiany jest umożliwienie beneficjentowi wypłaty uczestnikowi projektu stypendium stażowego w wysokości 80% wartości netto minimalnego wynagrodzenia za pracę (zgodnie z obecnie obowiązującą wersją ww. Wytycznych).

Dodatkowo, celem uzyskania większej przejrzystości dokumentu, usunięto dwa zapisy odnoszące się do wskaźników projektu.


Poniżej aktualny regulamin oraz wykaz zmian.


Tagi: EFS, dofinansowanie, fundusze europejskie, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, WUP Katowice, PO WER, Wiedza Edukacja Rozwój, konkursy, nabory

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś