Przejdź do treści głównej

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach II rundy konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/18 z wyszczególnieniem projektów po procedurze odwoławczej


2019-07-29 12:55

W związku z zatwierdzeniem przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Listy projektów wybranych do dofinansowania z wyszczególnieniem projektów po procedurze odwoławczej w ramach II rundy konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/18 dla Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotową listę.

Dofinansowanie na kwotę ponad 21 mln zł udzielono 15 projektom.

Listę projektów, które otrzymały wymaganą liczbę punktów i zostały rekomendowane do dofinansowania z wyszczególnieniem projektów po procedurze odwoławczej w ramach II rundy konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/18 publikujemy poniżej.

Tagi: EFS, dofinansowanie, fundusze europejskie, praca, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, WUP Katowice, PO WER, Wiedza Edukacja Rozwój, konkurs, nabór.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś