Przejdź do treści głównej

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-002/20 dla Subregionu Południowego po procedurze odwoławczej


2021-02-16 09:36

W związku z zatwierdzeniem w dniu 15 lutego 2021 r. przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Listy projektów rekomendowanych do dofinansowania, które podlegały ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-002/20 dla Subregionu Południowego Województwa Śląskiego po procedurze odwoławczej w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich,, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotową listę.

W wyniku procedury odwoławczej dofinansowania udzielono 1 projektowi na kwotę ponad 2 mln zł.


Listę projektów publikujemy poniżej.

Tagi: EFS, dofinansowanie, fundusze europejskie, praca, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, WUP Katowice, PO WER, Wiedza Edukacja Rozwój, konkursy, nabory

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś