Przejdź do treści głównej

Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


2018-07-03 14:15

Instytucja Zarządzająca opublikowała Materiał informacyjny

dotyczący stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku

w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Materiał stanowi interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne).

Zawiera wskazówki zarówno dla beneficjentów PO WER, jak i instytucji odpowiedzialnych za realizację programu.

Materiał - znajdujący się poniżej - został opracowany na podstawie Wytycznych z dnia 19 lipca 2017 r. oraz wcześniejszych wersji dokumentu (z 19 września 2016 r. oraz z 10 kwietnia 2015 r.)

Źródło informacji: serwis Programu.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś