Przejdź do treści głównej

Nowe wytyczne kwalifikowalności


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2017-08-25 13:47

Z dniem 23 sierpnia br obowiązują nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w Wytycznych  to m.in.:
- dostosowanie treści Wytycznych do nowego stanu prawnego, będącego konsekwencją zmiany Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w którym zniesione zostaną wytyczne programowe,
- zmiana w zakresie kwalifikowalności podatku VAT polegająca  na przeniesieniu do treści Wytycznych interpretacji Komisji, zgodnie z którą podatek ten powinien stanowić wydatek niekwalifikowalny zawsze, gdy produkty będące efektem realizacji
projektu będą wykorzystywane przez jakikolwiek podmiot do działalności opodatkowanej, uprawniającej do ubiegania się o zwrot VAT. Ponadto do Wytycznych wprowadzono rozwiązanie, zgodnie z którym IZ będą miały
możliwość ograniczenia kwalifikowalności VAT;
- sposób publikacji zapytań ofertowych w ramach opisanej w sekcji 6.5.2 Wytycznych zasady konkurencyjności;
- stosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków w przypadku kosztów pośrednich;
- doprecyzowanie pojęć personelu projektu oraz wykonawcy.
Ponadto w treści Wytycznych wprowadzono szereg zmian o charakterze redakcyjnym.

Pełny tekst nowych „Wytycznych jest dostępny TUTAJ.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś