Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucja Pośrednicząca w ramach PO WER ogłasza w dniu 16.01.2017 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1


2017-01-16 16:06

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucja Pośrednicząca w ramach PO WER ogłasza w dniu 16.01.2017 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa śląskiego na rok 2017 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wniosek o dofinansowanie składany jest do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w terminie od 16.01.2017 r. do 10.02.2017 r.:

a. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA - (https://www.sowa.efs.gov.pl/)

oraz

b. w formie papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego: przez elektroniczną skrzynkę podawczą właściwej instytucji albo w inny równoważny sposób pozwalający na potwierdzenie tożsamości osoby składającej/osób składających wniosek (ze względów technicznych IP rekomenduje składanie wniosku w formie papierowej).

 

Wnioski w formie elektronicznej należy przesłać w systemie SOWA najpóźniej w dniu złożenia wniosku w wersji papierowej do WUP.

 

Wnioski w formie papierowej należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w siedzibie Instytucji organizującej nabór, tj. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, pokój nr 2 (Zespół ds. Promocji i Informacji) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do 15.00.

 

Wnioski można składać osobiście, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską, o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Zespołu ds. Promocji i Informacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach w Zespole ds. Obsługi Projektów Pozakonkursowych II piętro, pokój nr 217, 218, 219, 220 nr tel.: 032 757 33 13, 032 757 33 14, 032 757 33 16 fax: 032 757 33 16, w godz. 730-1530.

 

Dokumenty dotyczące naboru wniosków znajdą Państwo TUTAJ

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś