Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Zmiana Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020


2020-04-23 08:40

Od 16 kwietnia 2020 obowiązują zmienione Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Najważniejsze zmiany

1. W sytuacji wystąpienia siły wyższej, na wniosek ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego lub za jego zgodą, dana IZ może wprowadzić rozwiązania stanowiące odstępstwa od przyjętych w Wytycznych zasad realizacji poszczególnych form wsparcia, w tym zasad ogólnych.

Zapis ten ma zastosowanie w szczególności do projektów, które na dzień wejścia w życie Wytycznych były jeszcze realizowane (na podstawie danych zawartych w umowie o dofinansowanie dotyczących okresu realizacji projektu).

2. Pozostałe zmiany wprowadzone do nowej wersji dokumentu w wyniku konsultacji społecznych mają zastosowanie do naborów ogłaszanych począwszy od dnia wejścia w życie Wytycznych, tj. od 16 kwietnia 2020 r.

A. W projektach konkursowych dana osoba nie otrzymuje jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS. 

B. W przypadku rozliczania form wsparcia na podstawie uproszczonych metod rozliczania wydatków nie mają zastosowania te zapisy Wytycznych rynku pracy, które stoją w sprzeczności z przyjętymi założeniami rozliczania wydatków na podstawie uproszczonych metod.

C. Wprowadzenie zmian w zakresie realizacji staży tj. doprecyzowanie okresu trwania stażu, podwyższenie kwoty stypendium stażowego do 80% wartości netto minimalnego wynagrodzenia za pracę, doprecyzowanie kwestii wyliczania miesięcznej wartości stypendium stażowego.

Więcej informacji w Portalu Funduszy Europejskich.

Tagi: EFS, dofinansowanie, fundusze europejskie, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, WUP Katowice, PO WER, Wiedza Edukacja Rozwój

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś