Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Aktualizacja Wytycznych w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020


2018-05-16 15:19

Aktualizacja Wytycznych w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020 zawiera zmiany, które stanowią konsekwencję wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1475).

Zmiany w Wytycznych polegały przede wszystkim na dodaniu zapisów, które odnoszą się do:

  • udziału wojewodów w kontrolach planowych i doraźnych spełniania kryteriów desygnacji w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020
  • zmian w zakresie dokumentów i informacji przekazywanych do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na potrzeby monitorowania spełniania kryteriów desygnacji.

Obowiązująca wersja dokumentu dostępna jest na stronie:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/dokumenty/Wytyczne-w-zakresie-procesu-desygnacji-na-lata-2014-2020


Źródło informacji: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś