Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Częściowe zawieszenie stosowania wytycznych rynku pracy


2020-05-27 12:30

Informujemy o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych właściwych w obszarze rynku pracy.

Zakres zawieszenia:

  • podrozdział 3.5 sekcja 3.5.2 pkt 4 - zawiesza się zapis mówiący o długości trwania stażu;
  • podrozdział 4.2 pkt 5 lit. d w części dotyczącej okresu wypłacania wsparcia pomostowego - zawiesza się część zapisu, mówiącą o okresie wypłacania wsparcia pomostowego, tj. że wsparcie pomostowe może być wypłacane przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;
  • podrozdział 4.5 pkt 3 - zawiesza się zapis mówiący, że działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu nie może zostać zawieszona w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia wskazanego jako data rozpoczęcia działalności w CEIDG albo KRS;
  • podrozdział 5.2 pkt 9 - zawiesza się zapis mówiący o zapewnieniu finansowania działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące;
  • podrozdział 5.2 pkt 12 - zawiesza się zapis mówiący o tym, że koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 względem konkretnego dziecka i opiekuna są finansowane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Termin zawieszenia:

od 1 lutego do 31 grudnia 2020.

Ważne!

Zawieszenie dotyczy wyłącznie projektów zakładających bezpośrednie działania na rzecz walki z epidemią COVID-19.

Więcej informacji w Portalu Funduszy Europejskich.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś