Przejdź do treści głównej

Działania WUP w Katowicach w okresie pandemii dotyczące Funduszy Europejskich


2020-04-10 09:30

Przedstawiamy informacje na temat działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach (WUP), podjętych w okresie pandemii, dotyczących Funduszy Europejskich.

Projekty dla osób fizycznych

WUP może zgodzić się na zmianę formy prowadzenia zajęć ze stacjonarnej na zdalną oraz na przełożenie terminu zajęć w projekcie.

WAŻNE! Uczestnik projektu o szczegóły musi pytać realizatora projektu (beneficjenta).

Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw

WUP umożliwił:
• składanie dokumentów rekrutacyjnych w wersji elektronicznej (skan oryginałów papierowych);
• zmianę formy świadczenia usługi ze stacjonarnej na zdalną;
• składanie zaświadczeń o niezaleganiu po dniu złożenia dokumentów zgłoszeniowych (ale przed podpisaniem umowy o dofinansowanie).

W przypadku konieczności zmiany terminu usługi WUP zgadza się na:
• złożenie dokumentów korygujących w wersji papierowej w późniejszym terminie;
• odstąpienie od zasady, że termin rozpoczęcia usługi musi przypadać najpóźniej 6 miesięcy od dnia złożenia fiszki;
• zmianę (gdy jest konieczna) numeru usługi, której zakres merytoryczny pozostaje tożsamy.

Ocena projektów

Komisje Oceny Projektów funkcjonują zdalnie. Pod koniec marca rozstrzygnęły konkursy nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-073/19, RPSL. 08.02.03-IP.02-24 072/19 (zwiększenie puli środków na dofinansowanie) oraz RPSL.11.04.02-IP.02-24-077/19. Planuje się rozstrzyganie kolejnych konkursów w niezmienionych terminach.

WAŻNE! Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie powinni na bieżąco monitorować skrzynkę odbiorczą w systemie teleinformatycznym, za pośrednictwem którego to uczynili.

Rozliczanie projektów

WUP może – w indywidualnym przypadku, na wniosek beneficjenta – zgodzić się na wydłużenie terminu realizacji projektu oraz na zakwalifikowanie wydatków poniesionych na niezrealizowane działania projektowe, których nie można odzyskać.

WAŻNE! Beneficjent musi wskazać uzasadnienie swojej prośby, w szczególności wykazać działanie siły wyższej oraz podjęte środki zmierzające do zminimalizowania skutków jej działania.

Kontrola projektów

Kontrole odbywają się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej. Ponadto WUP może – w indywidualnym przypadku, na wniosek beneficjenta – zgodzić się na wydłużenie terminu na złożenie niezbędnych dokumentów lub wyjaśnień.

Informacja o projektach

Odpowiedzi na pytania skierowane do WUP drogą elektroniczną są wysyłane na bieżąco.

WAŻNE! Ze względu na bardzo dużą liczbę telefonów do Punktu kontaktowego EFS, kontakt z pracownikami Punktu może być utrudniony.

Tagi: EFS, dofinansowanie, fundusze europejskie, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, WUP Katowice, PO WER, Wiedza Edukacja Rozwój

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś