Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie PO WER


2021-07-02 09:30

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój zaktualizowała instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER.

Główne zmiany
• dostosowanie informacji nt. stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków, w tym zwłaszcza w odniesieniu do projektów, których wartość dofinansowania nie przekracza 100 tys. euro do aktualnie obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
• poszerzenie zapisów odnoszących się do sposobu ujęcia stawek jednostkowych we wniosku o dofinansowanie;
• doprecyzowanie w zakresie wpisywania uzasadnienia w przypadku częściowej lub całkowitej kwalifikowalności podatku VAT.

Poniżej publikujemy instrukcję.

Tagi: EFS, dofinansowanie, fundusze europejskie, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, WUP Katowice, PO WER, Wiedza Edukacja Rozwój

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś