Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Konkurs na działania promocyjne


2017-09-13 13:43

„Wspólnie  o Funduszach Europejskich” to konkurs na najlepsze inicjatywy informujące o możliwościach korzystania ze środków unijnych. Chodzi o składanie ofert na organizację działań upowszechniających wiedzę o funduszach europejskich. Organizatorem naboru jest Ministerstwo Rozwoju,  które dąży do zidentyfikowania najlepszych inicjatyw i chce się włączyć się w ich organizację pokrywając koszty z tym związane. Kwota wsparcia wynosi 24 tys. zł

Podmioty, które mogą ubiegać się o pokrycie kosztów to:
1) właściwe władze miejskie i inne instytucje publiczne;
2) partnerzy gospodarczy i społeczni;
3) właściwe podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie.

Ich przedstawiciele mogą zgłaszać inicjatywy organizacji takich wydarzeń jak konferencje, seminaria, warsztaty, szkolenia, konkursy, panele dyskusyjne, debaty i akcje edukacyjne. Mają one przedstawiać możliwości ubiegania się o pomoc, promować dostępne formy wsparcia i wspierać upowszechnianie oferty współfinansowanej z e funduszy unijnych. Adresatami tych wydarzeń mogą być beneficjenci lub potencjalni beneficjenci FE oraz instytucje odpowiedzialne za realizację Umowy Partnerstwa.

Premiowane będą te inicjatywy, które będą się odwoływać do grup odbiorców takich jak przedsiębiorcy, start-upy, osoby młode (w tym tzw. NEET oraz studenci i doktoranci),osoby dorosłe zainteresowane zdobyciem i podnoszeniem kwalifikacji, osoby wracające na rynek pracy, w tym kobiety i osoby w wieku 50 plus i oraz osoby z niepełnosprawnościami. Udział w wydarzeniach ma być bezpłatny, a jego organizator nie może z tej organizacji czerpać zysku.

Środki finansowe przekazane przez organizatora mogą być przeznaczone na przygotowanie i opracowane materiałów promocyjnych, wynajem pomieszczeń, obsługi technicznej, cateringu, zakwaterowania organizatorów i uczestników, udział ekspertów. Realizacja tych wydarzeń odbędzie się do końca I kwartału 2018 r.( nie później niż do 31 marca 2018 roku).

Wysyłka ofert, sposób ich wyboru i oceny oraz wszystkie informacje związane z udziałem w naborze są opisane w dokumencie
Zasady naboru ofert na organizowanie działań informacyjno-promocyjnych pn. „Wspólnie o Funduszach Europejskich” dostępnym TUTAJ

Oferty można składać do 2 października 2017 r.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś