Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/18


2018-10-16 11:30

W związku z zatwierdzeniem przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/18 dla Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotową listę.

Dofinansowanie na kwotę ponad 28 mln zł udzielono 16 projektom.

Listę wniosków, które otrzymały wymaganą liczbę punktów i zostały rekomendowane do dofinansowania oraz skład Komisji Oceny Projektów publikujemy poniżej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś