Przejdź do treści głównej

Materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu PO WER.


2018-01-31 10:08

Instytucja Zarządzająca PO WER zaktualizowała Materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu.

Dokument stanowi interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. w części dotyczącej kwalifikowalności personelu projektu (podrozdział 6.15).

Dokument ma charakter instruktażowy i zawiera wskazówki dla instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie PO WER, jak również wskazówki dla beneficjentów realizujących projekty PO WER.

Dokument znajduje się poniżej oraz w zakładce pn. Najczęściej zadawane pytania.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś