Przejdź do treści głównej

Materiał informacyjny dotyczący stosowania kwot ryczałtowych w projektach PO WER.


2018-01-31 10:20

Instytucja Zarządzająca PO WER opublikowała Materiał informacyjny dotyczący stosowania kwot ryczałtowych.

Dokument stanowi w szczególności interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. w części dotyczącej stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków – kwot ryczałtowych (podrozdział 6.6 i 8.5.2).

Dokument ma charakter instruktażowy i zawiera wskazówki dla instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie PO WER, jak również wskazówki dla beneficjentów realizujących projekty PO WER.

Dokument znajduje się poniżej oraz w zakładce pn. Najczęściej zadawane pytania.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś