Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Modelowe zarzadzanie zieloną zmianą w Śląskiem – konkurs NCBR


2023-02-16 10:44

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło konkurs z programu GOSPOSTRATEG na opracowanie modelu zarządzania transformacją energetyczną w województwie śląskim.

O naborze

NCBR szuka projektów, które będą odpowiedzią na zgłoszone przez Marszałka Województwa Śląskiego wyzwania związane ze skutecznym i optymalnym ekonomicznie przeprowadzeniem transformacji energetycznej w duchu strategii Europejskiego Zielonego Ładu.

W perspektywie finansowej 2021-2027 województwo śląskie dysponuje znacznymi środki z Funduszy Europejskich, przeznaczonymi na transformację regionu, który jest największym regionem górniczym Unii Europejskiej. Jednak ze względu na skalę przewidywanych inwestycji konieczne jest podjęcie działań, które pomogą zwiększyć efektywność wydatkowanych pieniędzy, m.in. poprzez ułatwienie oceny technologii energetycznych czy pobudzenie zainteresowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw działalnością w obszarze odnawialnych źródeł energii.

Czynniki geopolityczne, jak i zmiany strukturalne w branży energetycznej, planowane w związku z odchodzeniem od surowców węglowodorowych, zwiększają niepewność danych i wpływają znacząco na procesy zarządzania. Stąd proces decyzyjny wymaga analizy dużej ilości zweryfikowanych danych oraz metod wsparcia podejmowania decyzji i inwestycji w zakresie wdrażania technologii nisko- i zeroemisyjnych.

Dla kogo?

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie konsorcja, w skład których wchodzą zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski:

 • jednostki naukowe,
 • spółki prawa handlowego,
 • fundacje,
 • stowarzyszenia.

W skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie 5 podmiotów, w tym co najmniej 2 jednostki naukowe.
Podmioty te nie mogą być przedsiębiorstwami (w rozumieniu art. 1. zał. do rozporządzenia 651/2014).

Na co?

Opracowanie Modelu Zarządzania Transformacją Energetyczną w województwie śląskim.

Ma on zapewnić wsparcie podejmowaniu decyzji przy planowaniu procesów dekarbonizacji i transformacji energetycznej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz gmin i związków gmin, a także małych i średnich przedsiębiorstw. Istotnym elementem tego modelu będzie narzędzie łączące bazy danych z systemem eksperckim:

 • baza wiedzy powinna zawierać wykaz produktów i technologii dostępnych komercyjnie w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz towarzyszących, takich jak: sieci inteligentne i rozproszone, magazyny energii, pojazdy elektryczne i wodorowe itd.; a także wykaz technologii i produktów w fazie rozwojowej w obszarze OZE oraz technologii zeroemisyjnych możliwych do komercjalizacji lub gotowych do wdrożenia,
 • system ekspercki powinien pozwolić na ocenę:
  • projektów w programach zarządzanych przez Urząd Marszałkowski,
  • technologii energetycznych (w tym OZE) dla kształtowania optymalnego z punktu widzenia celów polityk europejskich, krajowych i regionalnych miksu energetycznego,
  • technologii energetycznych dla przygotowania wstępnego studium wykonalności według zadanych parametrów,
  • potrzeb i zmian zapotrzebowania na nowe inwestycje w OZE oraz technologie zeroemisyjne wraz z oceną kierunków zmian technologicznych.

Harmonogram konkursu

 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 17 marca 2023 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 12 maja 2023 r.

Budżet

Na wsparcie NCBR przeznaczyło w sumie 6 mln zł.

Warunki dofinansowania

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 4 mln zł.
  Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 6 mln zł.
  Poziom dofinansowania na realizację prac w projekcie: do 100% kosztów kwalifikowalnych.
 • Dofinansowanie można wykorzystać na:
  • badania podstawowe,
  • badania przemysłowe,
  • eksperymentalne prace rozwojowe
  • oraz prace przedwdrożeniowe.
 • Projekt, w którym nie przewidziano prac przedwdrożeniowych, nie może liczyć na dofinansowanie.
 • Maksymalny czas realizacji projektu: 3 lata.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje na temat konkursu GOSPOSTRATEG są dostępne na stronie internetowej NCBR.

Pytania dotyczące konkursu można kierować poprzez Punkt Informacyjny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Źródło: https://funduszeue.slaskie.pl

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś