Przejdź do treści głównej

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy


2018-08-09 13:00

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucja Pośrednicząca w ramach PO WER ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa śląskiego na rok 2018 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór wniosków prowadzony będzie od 16 sierpnia 2018 od godziny 12:00 do 14 września 2018 do godziny 12:00.

Wniosek należy przygotować i złożyć w aplikacji: System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (tzw. SOWA) dostępnej na stronie internetowej: https://www.sowa.efs.gov.pl, za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach uznaje się datę wysłania wniosku za pomocą aplikacji SOWA.

W razie złożenia wniosku w innej formie niż wymagana w Ogłoszeniu naboru, nie będzie on brany pod uwagę a PUP zostanie wezwany do złożenia wniosku w prawidłowy sposób.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach w Zespole ds. Obsługi Projektów Pozakonkursowych II piętro, pokój nr 217, 218, 219, 220 nr tel.: 032 757 33 13, 032 757 33 14, 032 757 33 16 fax: 032 757 33 16, w godz. 7:30-15:30.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś