Przejdź do treści głównej

Nabór wniosków w ramach podziałania 1.2.1 dotyczący osób młodych


2020-08-28 10:47

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 28 sierpnia 2020 ogłasza nabór wniosków na projekty Powiatowych Urzędów Pracy dla osób młodych w konkursie nr POWR.01.02.01-IP.13-24-003/20 z działania pn. 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy i poddziałania 1.2.1 pn. Wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Kto może otrzymać dofinansowanie?
W ramach konkursu podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu są wyłącznie powiatowe urzędy pracy z województwa śląskiego.


Na co można otrzymać dofinansowanie?
TYP PROJEKTU 3 – PROJEKTY KONKURSOWE PUP

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej:
- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
- wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia, bony zatrudnieniowe lub bony na zasiedlenie dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność danej formy wsparcia.


Dla kogo można realizować projekty?

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, z których:
– 80 % stanowić będą osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020r.;
– 20 % stanowić będą osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z kategorii NEET, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby odchodzące z rolnictwa, imigranci i reemigranci oraz osoby długotrwale bezrobotne.


Jaki jest termin składania wniosków?
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu SOWA w terminie od 28 września 2020 r. (od godz. 0:00:00) do 27 listopada 2020 r. (do godz. 12:00:00)


Planowane rozstrzygnięcie konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz orientacyjny czas trwania oceny projektów to LUTY 2021 r.


Budżet naboru
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 11 000 000,00 zł.


Już teraz przeczytaj więcej w dokumentacji dotyczącej naboru i złóż wniosek!

Tagi: EFS, dofinansowanie, fundusze europejskie, praca, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, WUP Katowice, POWER, Wiedza Edukacja Rozwój, nabory, konkursy

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię wynik:
Pokaż wyniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś