Przejdź do treści głównej

Nowa definicja MŚP


2018-01-16 14:45

Ministerstwo Rozwoju przesłało informację o rozpoczęciu prac przez Komisję Europejską nad zmianą definicji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Nad zmianą pracuje Dyrekcja Generalna ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) w Komisji Europejskiej. W tym celu przygotowała ona kwestionariusz, którego adresatami są MŚP, w szczególności te, które w ramach swojej działalności miały okazję weryfikować swój status.

Komisja zwraca uwagę, że badanie nie ma charakteru otwartych konsultacji publicznych, jest ono skierowane wyłącznie do przedsiębiorstw z tego sektora i wyłącznie podmioty należące do tej kategorii powinny wypełnić kwestionariusz.

Celem przeglądu jest dopilnowanie, aby definicja MŚP pozostawała adekwatna do celów oraz aby spełniała swoje zadania w obecnych warunkach gospodarczych. Kwestionariusz pomoże ocenić, w jakim stopniu obecna definicja MŚP jest odpowiednia, a także zbada możliwości wprowadzenia ewentualnych zmian do zalecenia, tak aby europejskie małe przedsiębiorstwa mogły nadal otrzymywać specjalne wsparcie.

Ustalenie jednej wspólnej definicji tego, co ma być uznawane za „prawdziwe” MŚP, pomoże spełnić główne cele zalecenia, jakimi są:

– stworzenie równych warunków działania oraz uniknięcie zakłóceń konkurencji między przedsiębiorstwami;

– zapewnienie równego traktowania wszystkich MŚP;

– poprawa spójności i skuteczności strategii politycznych w obszarze MŚP.

Zachęcamy przedsiębiorców do wypełnienia kwestionariusza, który jest dostępny we wszystkich językach UE (wybór języka w prawym górnym rogu) pod poniższym linkiem:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/targeted_sme_definition

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś