Przejdź do treści głównej

Nowy SZOOP POWER (wersja 9)


2017-09-08 12:21

Zatwierdzona została nowa, dziewiąta wersja, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój .Dokument obowiązuje od 6 września, dnia opublikowania komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów o zmianach wprowadzonych w SZOOP POWER 2014-2020 w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Zmiany wprowadzone do SZOOP obejmują:

I. Ogólne informacje na temat realizacji projektów w PO WER
Zmiana zapisów dotyczących zawiązywania partnerstw w projekcie w związku z. wejściem w życie Ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw.

II. Opis poszczególnych osi priorytetowych PO oraz poszczególnych działań/poddziałań
Działanie 2.6: zmiana trybu wyboru projektów z konkursowego na pozakonkursowy w przypadku typów projektów nr 5 i 6.

III. Załącznik 4 – wprowadzenie aktualnych wersji Rocznych Planów Działania na 2017 i 2018 rok.

IV. Załącznik 5 – uzupełnienie o wykaz wszystkich zidentyfikowanych do tej pory w ramach PO WER projektów.

W całym dokumencie wprowadzono też zmiany o charakterze redakcyjnym.

Nowa wersja dokumentu znajduje się TUTAJ.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś