Przejdź do treści głównej

Pakiet dla młodych


2018-12-13 14:50

Tekst PO WER - 13 grudnia 2018

NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW PO WER W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH DWÓCH LAT PRZEZNACZONO PONAD 165 MLN ZŁ, W TYM 139 MLN ZŁ POCHODZI Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Jednym z priorytetów polityki Unii Europejskiej jest dążenie do skutecznego angażowania jak największej liczby młodych ludzi do udziału w świecie pracy. Kryzys gospodarczy sprzed dekady doprowadził do wysokiego poziomu bezrobocia wśród młodzieży, a tym samym do jej bezczynności. W efekcie duża grupa młodych ludzi, korzystająca ze wsparcia pomocy społecznej czy rodzin nie jest obecnie zainteresowana zatrudnieniem. Dlatego analitycy, psycholodzy i urzędnicy szukają nowych sposobów ich aktywizacji.

Nowe projekty
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w październiku i listopadzie ogłosił listy wniosków PUP wybranych do dofinansowania w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe. Realizacja projektów powinna przynieść zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29. roku życia bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
Młodzi do 29. roku życia, którzy nie pracują, nie uczą się i nie szkolą, mogą skorzystać z różnorodnej oferty, np. kursów i szkoleń zawodowych, w wyniku których uzyskają, podniosą lub zmienią swoje kwalifikacje zawodowe. Mogą skorzystać z oferty praktyk zawodowych i staży, które cieszą się w tej grupie dużą popularnością, bo są najprostszą drogą do pracy.
Obowiązkowo też dla każdego z nich buduje się indywidualny plan działania, po to, by pomoc była efektywna, zgodna nie tylko z oczekiwaniami, ale i możliwościami młodego człowieka. Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy to obligatoryjne formy wsparcia w tej grupie. Dodać należy, że projektodawcy, realizatorzy projektów są rozliczani nie z liczby osób, które otrzymały jakąś formę pomocy w projekcie, ale z liczby uczestników, którzy zostali zatrudnieni. To zwiększa ich wysiłki do tego, by młody człowiek otrzymał taki potencjał, z jakim sobie poradzi, dzięki któremu na trwałe wejdzie do grupy zatrudnionych.
Projekty w ramach Działania 1.1 będzie realizować 31 powiatowych urzędów pracy w województwie śląskim. Kwoty, które otrzymają są różne. Najwięcej - ponad 14 mln zł – trafi do Częstochowy. Bytom otrzyma blisko 12 mln zł. Po ok. 9 mln zł dostaną Gliwice i Sosnowiec. Z kolei do Rybnika, Będzina i Zawiercia trafi po ponad 7 mln zł. Przedsięwzięcia będą realizowane od stycznia przyszłego roku do grudnia 2020 roku.
Każdy PUP ma swoją specyfikę i musi do niej dostosować sposób działania. Na przykład Częstochowa to 16 gmin i miasto. Różnią się charakterem, stopą bezrobocia czy potrzebami. Nawet jeżeli dane rozwiązanie sprawdzi się w jednej gminie, wcale nie oznacza, że tak samo będzie w innej.
Nie wszędzie sprawdzają się też staże. Dlaczego? Jak się okazuje, niektórzy pracodawcy postrzegają stażystów jako darmową siłę roboczą. Nawet jeśli stażysta szybko uczy się i zdobywa kwalifikacje, nie chcą go zatrudnić na stałe, bo bardziej opłaca się wziąć kolejnego, za którego płaci urząd pracy.

Nieobecność kosztuje
Wraz z wdrożeniem Gwarancji dla młodzieży liczba NEET w wieku od 15 do 29 lat w UE uległa nieznacznemu zmniejszeniu – z około 14 milionów w szczytowym momencie kryzysu do 12,5 mln w 2016 r. (14,2 proc.).
Według ostatnich dostępnych badań, nieobecność osób z tej grupy na rynku pracy sporo kosztuje. Strata dla europejskich gospodarek jest znaczna i wynosi ok. 142 mld euro rocznie, ze względu na utracone zarobki i podatki oraz wypłatę dodatkowych środków z funduszy społecznych. Ma to znaczący wpływ na gospodarczy i społeczny rozwój UE.
Największe koszty rocznie ponoszą Włochy (26 mld euro) oraz Zjednoczone Królestwo (16 mld euro). W Polsce szacuje się, że jest to ponad 5 mld euro.
Łukasz Komuda, ekonomista, związany z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, napisał niedawno: Pośród polskich NEETs dominują kobiety. Najważniejszym powodem są obowiązki opieki nad dziećmi i dorosłymi wymagającymi nadzoru oraz obowiązki domowe i sprawy osobiste, a w drugim rzędzie – bezrobocie. W przypadku Polaków to bezrobocie jest na pierwszym miejscu, a na drugim – choroba lub niepełnosprawność. W przypadku obu płci rola osób uprzywilejowanych jest niewielka lub wręcz pomijana. Chodzi o zjawisko, które obserwujemy np. we Włoszech, gdzie tak wielu dorosłych 30- i 40-letnich mężczyzn – często po studiach – mieszka dalej z mamami, że dorobili się własnego słownikowego określenia: bamboccioni?
Nowe projekty, które będą realizowały powiatowe urzędy pracy w 2019 i kolejnym roku, są szansą dla młodych osób, którym jak dotąd nie udało się trafić na własną drogę zawodowej aktywizacji, a może i kariery.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE
Osoby młode, w wieku 18–29 lat, bez pracy, które nie kształcą się (w trybie stacjonarnym) i nie szkolą, zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy - tzw. młodzież NEET (z ang. Not in Education, Employment, or Training).

WYBIERZ PROJEKT DLA SIEBIE
Listę projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w woj. śląskim znajdziesz pod adresem:
http://power.wup-katowice.pl/czytaj/wsparcie_osob_mlodych_przez_powiatowe_urzedy_pracy

Zgłoś się do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Szczegółowych informacji na temat zasad korzystania z poszczególnych form pomocy i formalności związanych z rejestracją udzielają powiatowe urzędy pracy.

Z JAKICH FORM WSPARCIA MOŻESZ SKORZYSTAĆ?
Rejestrując się w urzędzie, możesz bezpłatnie skorzystać m.in. z:
• poradnictwa zawodowego,
• pośrednictwa pracy,
• szkoleń zawodowych lub bonu szkoleniowego,
• stażu lub bonu stażowego,
• jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
• bonu na zasiedlenie - w związku z podjęciem pracy lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania,
• bonu zatrudnieniowego,
• prac interwencyjnych,
• sfinansowania kosztów studiów podyplomowych,
• stypendium na dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole wyższej, na studiach niestacjonarnych,
• sfinansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś