Przejdź do treści głównej

Pomoc dla beneficjentów projektów finansowanych z Funduszy Europejskich


2020-04-17 12:00

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało tzw. specustawę, która m.in. ułatwi prowadzenie i rozliczanie projektów finansowanych z Funduszy Europejskich.

Rozwiązania zaproponowane w ustawie:

  • uznanie za kwalifikowane wydatków na cele niezrealizowane z powodu pandemii;
  • wydłużenie terminów składania wniosków w konkursach oraz terminów uzupełniania i wprowadzania poprawek we wnioskach, a także wydłużenie terminu przekazania wniosków o płatność;
  • wprowadzenie nadzwyczajnego trybu wyboru projektów czy otrzymania ulg w spłacie należności.

Wprowadza się także możliwość pracy zdalnej komisji oceniających projekty, komitetów monitorujących, a nawet kontroli i audytów. W przypadku gdy nie będzie możliwe przeprowadzenie ich „zza biurka”, będzie można je zawiesić.

Przewidziana jest również możliwość przedłużenia terminów w postępowaniach administracyjnych albo ich zawieszenia i wstrzymania wykonania decyzji. Ważne dla beneficjentów jest to, że uzasadnione niedotrzymanie warunków umowy o dofinansowanie nie będzie skutkować wykluczeniem z możliwości otrzymania środków europejskich w kolejnych konkursach.

Ustawa ma wejść w życie następnego dnia po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, natomiast szczegółowe rozwiązania będą obowiązywać z mocą wsteczną od 1 lutego 2020.

Więcej informacji na ten temat w Portalu Funduszy Europejskich.

Tagi: EFS, dofinansowanie, fundusze europejskie, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, WUP Katowice, PO WER, Wiedza Edukacja Rozwój, 

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś