Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Pomoc techniczna


Cel projektu: zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucję Pośredniczącą dla Osi Priorytetowej I poprzez: zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wynagrodzenia pracowników, wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty instytucji) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji.


Planowane efekty:

  • liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej: 600;
  • liczba materiałów informacyjnych lub promocyjnych wydanych w formie elektronicznej: 4;
  • liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego: 5 000;
  • liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji: 150.

Wartość projektu: 4 627 432,37 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 3 900 000,00 zł.

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię wynik:
Pokaż wyniki
Pomóż nam poprawić serwis




Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś