Przejdź do treści głównej

Pomoc techniczna


Cel projektu: zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucję Pośredniczącą dla Osi Priorytetowej I poprzez: zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wynagrodzenia pracowników, wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty instytucji) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji.


Planowane efekty:

  • liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej: 600;
  • liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji: 211.

Wartość projektu: 5 210 387,00 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 4 391 314,16 zł.

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię wynik:
Pokaż wyniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś