Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Projekty dofinansowań na rozpoczęcie działalności gospodarczej


Masz co najwyżej 29 lat i mieszkasz w województwie śląskim? Skorzystaj z projektów, które pomogą Ci założyć własną firmę.

Kto może starać się o dotację?

Osoby, które w ciągu 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie prowadziły działalności gospodarczej, zamieszkujące województwo śląskie, które spełniają wszystkie trzy poniższe warunki:

  • nie pracują;
  • nie są zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy;
  • ostatnią pracę (na umowę o pracę lub umowę zlecenie) straciły po 1 marca 2020 r. z powodu finansowych skutków epidemii (co wynika z treści wypowiedzenia, świadectwa pracy albo zaświadczenia wystawionego przez byłego pracodawcę lub zleceniodawcę).

Jaka jest wysokość dotacji?

Kwota dotacji to 23 050 zł.

Z jakich form wsparcia w projekcie możesz skorzystać?

Biorąc udział w projekcie możesz bezpłatnie skorzystać z:

  • szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  • bezzwrotnej (pod warunkiem utrzymania działalności gospodarczej minimum rok) dotacji na założenie własnej firmy;
  • wsparcia pomostowego – jest to pomoc finansowa na wydatki bieżące w pierwszym okresie działalności firmy (do 6 miesięcy).


3 kroki do dotacji

  1. Znajdź projekt dla siebie.
  2. Weź udział w rekrutacji do projektu.
  3. Jako uczestnik projektu złóż wniosek – w postaci biznesplanu – o przyznanie dotacji. W wyniku pozytywnej oceny biznesplanu podpiszesz umowę, na podstawie której zostanie wypłacona dotacja.

Aktualnie nie ma projektów, w których trwa rekrutacja.

Tagi: EFS, dofinansowanie, fundusze europejskie, praca, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, WUP Katowice, PO WER, Wiedza Edukacja Rozwój, dotacja, dotacje UE, działalność gospodarcza, firma.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś