Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Publikacja zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności przed podpisaniem umowy


2017-12-29 15:00

W zaktualizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (23.08.2017 r.) zostały ustanowione nowe reguły w zakresie publikacji zapytań ofertowych w ramach zasady konkurencyjności. Wnioskodawcy środków unijnych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu muszą upublicznić zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności na wskazanej przez Instytucję Zarządzającą stronie internetowej.

Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. stroną właściwą do zamieszczania zapytań ofertowych przez Wnioskodawców środków unijnych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu jest  Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

W celu publikacji ogłoszenia musisz wcześniej zarejestrować się wybierając wariant Jestem Wnioskodawcą. Skorzystaj z bezpośredniego linku przekierowującego do rejestracji: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/chooseregisteroption.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś