Przejdź do treści głównej

Publikacja zapytań ofertowych zgodnie z nowymi Wytycznymi


2017-09-08 15:13

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – jako Instytucja Ogłaszająca Konkurs – informuje, że zaktualizowana wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (obowiązująca od 23 sierpnia 2017 r.) wprowadza nowy obowiązek dotyczący publikacji zapytań ofertowych.

Zgodnie z sekcją 6.5.2 Zasada konkurencyjności, pkt 14:

„W przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien upublicznić zapytanie ofertowe na stronie internetowej1 wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektu”.

Dla postępowań wszczętych po 23 sierpnia 2017 r. nie wystarcza zatem publikacja jedynie na stronie internetowej Wnioskodawcy.

Szczegółowe informacje przekazane zostaną Wnioskodawcom w odrębnej korespondencji – w sytuacji, gdy złożony do IOK wniosek otrzyma pozytywną ocenę i skierowany zostanie do dofinansowania.

Pełna treść Wytycznych dostępna jest TUTAJ


1 Tj. stronie gwarantującej odpowiedni stopień upublicznienia informacji o zamówieniu, nie może być to strona własna beneficjenta. Od dnia 1 stycznia 2018 r., stronie właściwej dla danego programu operacyjnego.

 

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś