Przejdź do treści głównej

Rekrutacja obywateli Ukrainy w projektach konkursowych z zakresu aktywizacji zawodowej


2022-03-29 16:30

W nawiązaniu do informacji na temat możliwości wsparcia migrantów z Ukrainy w zakresie aktywizacji zawodowej w ramach PO WER, poniżej publikujemy szczegółowe kwestie związane z rekrutacją obywateli Ukrainy w projektach konkursowych z zakresu aktywizacji zawodowej.
• W przypadku, gdy obywatel Ukrainy nie posiada dowodu tożsamości, należy akceptować każdy inny dokument, na podstawie którego można potwierdzić tożsamość danej osoby. Może to być paszport, Karta Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości.
• Obywateli Ukrainy przebywających w Polsce z powodu działań wojennych nie obowiązuje Materiał informacyjny na temat weryfikacji statusu imigranta lub reemigranta.
• W sytuacji, gdy obywatel Ukrainy nie jest zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny, konieczne jest uzyskanie stosownego zaświadczenia z ZUS.
• W projektach rozliczanych stawką jednostkową, adresowanych do imigrantów, również konieczne jest uzyskanie stosownego zaświadczenia z ZUS.
• W ramach dostępnych w projekcie środków można sfinansować koszty tłumaczenia, które są niezbędne z uwagi na udział obywatela Ukrainy.
• Jeśli uchodźca z Ukrainy nie zakończy udziału w projekcie lub nie spełni warunków efektywności zatrudnieniowej w związku z powrotem do swojego kraju, nie będzie wymagana efektywność zatrudnieniowa ani trwałość wsparcia względem tej osoby (np. na wniosek beneficjenta jako odstępstwo od stosowania kryterium wyboru projektu w związku z zaistniałą sytuacją).

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z punktem informacyjnym EFS (zasady ogólne) lub opiekunem projektu (zapisy wniosku o dofinansowanie).

Tagi: EFS, dofinansowanie, fundusze europejskie, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, WUP Katowice, PO WER, RPO WSL

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś