Przejdź do treści głównej

Rusza nabór ekspertów POWER


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2017-09-19 13:11

Ministerstwo Rozwoju  jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (IZ PO WER) zaprasza do składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów do dofinansowania w ramach POWER .Chodzi o projekty w następujących dziedzinach:

1. Innowacje społeczne - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo;
2. Innowacje społeczne - edukacja dzieci i młodzieży;
3. Innowacje społeczne - funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia;
4. Innowacje społeczne - inwestycje w zdolności instytucjonalne i efektywność usług publicznych;
5. Innowacje społeczne - poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców;
6. Innowacje społeczne - włączenie społeczne;
7. Innowacje społeczne - szkolnictwo wyższe.

Kandydatem na eksperta może zostać osoba, która jednocześnie spełnia poniższe warunki:
a. korzysta z pełni praw publicznych;
b. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
c. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

d. ma wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia4 w dziedzinie objętej programem operacyjnym, w ramach której dokonywany jest wybór projektu do dofinansowania;
e. posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji POWER.

Dodatkowych informacji związanych z naborem kandydatów na ekspertów udziela Wydział Innowacji Społecznych Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju pod numerem telefonu: 22 273 79 86. Więcej szczegółów pod linkiem.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś