Przejdź do treści głównej

Trzy konkursy na projekty aktywizacji zawodowej osób młodych


2020-01-29 13:00

Informujemy, że w tym roku zamierzamy ogłosić trzy konkursy na projekty aktywizacji zawodowej osób w wieku do 29 lat z następujących grup:
• osoby niepracujące, nie kształcące się i nie szkolące;
• imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący oraz osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub cywilnoprawnych.

Co wyróżnia te konkursy?
• osobny konkurs dla powiatowych urzędów pracy (PUP) na projekty obejmujące prace interwencyjne i bony zatrudnieniowe;
• osobny konkurs na projekty dla osób chcących założyć działalność gospodarczą;
• duży przydział finansowy (alokacja) – 59 mln zł na konkurs standardowy + 25 mln na konkurs dotacyjny + 11 mln na konkurs dla PUP.

Konkurs standardowy:
• planowany termin ogłoszenia konkursu – marzec, planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków – kwiecień;
• kto może złożyć wniosek? – organizacja pozarządowa lub agencja zatrudnienia z siedzibą w województwie śląskim, mająca min. trzyletnie doświadczenie w aktywizacji zawodowej (zobacz jak zarejestrować agencję zatrudnienia);
• obowiązkowe stawki jednostkowe aktywizacji zawodowej: 11 490 zł netto dla niepracujących i 5 390 zł netto dla pracujących;
• minimum dwie formy wsparcia – poradnictwo zawodowe oraz szkolenie lub staż (zgodnie z indywidualnym planem działania);

Konkurs dotacyjny:
• planowany termin ogłoszenia konkursu – kwiecień, planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków – maj;
• kto może złożyć wniosek? – podmioty z siedzibą w województwie śląskim mające min. trzyletnie doświadczenie w udzielaniu dotacji lub pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw;
• projekty o zasięgu subregionalnym;
• szkolenia (brak doradztwa) przed założeniem działalności;
• kwota dotacji na start – 23 050 zł;
• kwota wsparcia tzw. pomostowego – minimalne wynagrodzenie obowiązujące w dniu dotacji na start;
• minimalna wartość projektu – 2 010 000 zł;
• wkład własny beneficjenta do projektu – 5% minus kwota dotacji na start.

Konkurs dla PUP:
• planowany termin ogłoszenia konkursu – sierpień, planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków – wrzesień;
• obowiązkowe pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe;
• prace interwencyjne i bony zatrudnieniowe zgodnie z art. 51 i 56 oraz 66m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
• wydatki w projekcie rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów w kwocie minimum równowartości 100 tys. euro.

Szczegółowe informacje o konkursach będą publikowane w aktualnościach oraz w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.

Wnioskodawco, jeżeli zależy Ci na poprawie sytuacji zawodowej osób młodych, złóż wniosek o dofinansowanie projektu!

Co możesz zyskać?
• stabilne źródło finansowania działań statutowych;
• doświadczenie, które może przydać się w perspektywie finansowej 2021-2027;
• promocję działalności w konkursach dobrych praktyk projektowych.

Tagi: EFS, dofinansowanie, fundusze europejskie, praca, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, WUP Katowice, PO WER, Wiedza Edukacja Rozwój, konkurs, nabór

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś