Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Wejście w życie ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych


2018-05-30 08:30

W dniu 25 maja weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. RODO.

W związku z tym Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucja Pośrednicząca Programem Wiedza Edukacja Rozwój (IP PO WER) informuje, że:
• administratorem danych osobowych przetwarzanych w projektach współfinansowanych z PO WER jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
• przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO,
• dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania obowiązków państwa członkowskiego w zakresie aplikowania o środki wspólnotowe i w związku z realizacją projektów w ramach PO WER,
• przetwarzane w systemie wdrażania dane osobowe należą do zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój i są powierzane do przetwarzania instytucjom zaangażowanym we wdrażanie PO WER, beneficjentom oraz podmiotom wykonującym na zlecenie tych instytucji/podmiotów działania związane z aplikowaniem o środki wspólnotowe i realizacją projektów.

Z uwagi na charakter prawa jakim jest RODO, które obowiązuje powszechnie, przepisy RODO należy stosować wprost. Beneficjenci oraz wszystkie podmioty zaangażowane w realizację projektów powinny dostosować swoje polityki przetwarzania danych osobowych do specyfiki organizacji, które zapewnią zgodność z RODO w sposób rzetelny i kompleksowy. Wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych jest wymagane przez RODO i powinno odpowiadać możliwemu do wystąpienia ryzyku.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś