Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Wsparcie osób młodych na rynku pracy


Masz nie więcej niż 29 lat? Skorzystaj z możliwości Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER).

Kto może wziąć udział w projektach?

Osoby młode, w wieku 18-29* lat bez pracy, niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, w szczególności te, które nie kształcą się (w trybie stacjonarnym), nie szkolą - tzw. młodzież NEET (z ang. Not in Education, Employment, or Training).

W projektach mogą (jeśli realizator projektu tak zaplanuje) brać udział również osoby w wieku 18-29 lat z następujących grup:
- imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia);
- reemigranci;
- osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
- osoby tzw. ubogie pracujące (zarobki nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia lub dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza tzw. progu interwencji socjalnej);
- osoby pracujące na umowach krótkoterminowych (zawartych na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy) oraz na umowach cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia.

* Osoby mogą skorzystać ze wsparcia w ramach POWER do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin.

Z jakich form wsparcia możesz skorzystać?

Biorąc udział w projekcie, możesz - jeżeli daną formę przewidziano w projekcie oraz wynika ona z indywidualnego planu działania - bezpłatnie skorzystać z:

  • poradnictwa zawodowego;
  • pośrednictwa pracy;
  • szkoleń zawodowych;
  • stażu;
  • subsydiowanego zatrudnienia;
  • bezzwrotnej dotacji na nałożenie własnej firmy oraz doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe (finansowe i doradcze) w pierwszym okresie działalności firmy;
  • pokrycia kosztów dojazdu;
  • potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy.

Wybierz projekt dla siebie

Poniżej znajdziesz listę dostępnych projektów. Realizują je beneficjenci, czyli podmioty wybrane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Zgłoś się bezpośrednio do wybranego beneficjenta i weź udział w rekrutacji do projektu.

UWAGA! Jeśli jesteś zarejestrowana/y w powiatowym urzędzie pracy, weź udział w projekcie realizowanym przez ten urząd. Lista projektów znajduje się TUTAJ.

Tagi: EFS, dofinansowanie, fundusze europejskie, praca, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, WUP Katowice, PO WER, Wiedza Edukacja Rozwój, bezpłatne szkolenia, szkolenia dla bezrobotnych, szkolenia UE, szkolenia unijne, staż, działalność gospodarcza.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś