Przejdź do treści głównej

Wsparcie osób młodych na rynku pracy


Masz nie więcej niż 29 lat, nie pracujesz i nie uczysz się? Skorzystaj z możliwości Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER).

Kto może wziąć udział w projektach?

Osoby młode, w wieku 18-29* lat bez pracy, które nie kształcą się (w trybie stacjonarnym), nie szkolą i nie są zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy- tzw. młodzież NEET (z ang. Not in Education, Employment, or Training).

Od 2019 r. w projektach mogą (ale nie muszą) brać udział również osoby w wieku 18-29 lat z następujących grup:
- imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia);
- reemigranci;
- osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
- tzw. ubodzy pracujący;
- osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych.

* Osoby mogą skorzystać ze wsparcia w ramach POWER do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin.

Z jakich form wsparcia możesz skorzystać?

Biorąc udział w projekcie  możesz bezpłatnie skorzystać z:

  • poradnictwa zawodowego,
  • pośrednictwa pracy,
  • szkoleń zawodowych,
  • stażu lub praktyk zawodowych.
  • subsydiowanego zatrudnienia w tym możliwości wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
  • bezzwrotnej dotacji na nałożenie własnej firmy oraz doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe (finansowe i doradcze) w pierwszym okresie działalności firmy,
  • pokrycia kosztów dojazdu do pracy lub zapewnienia środków na zasiedlenie w przypadku podjęcia pracy poza miejscem stałego zamieszkania.
  • możliwości kontynuacji nauki (np. w szkole dla dorosłych),
  • potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy.

Wybierz projekt dla siebie

Poniżej znajdziesz listę dostępnych projektów. Realizują je Beneficjenci, czyli podmioty wybrane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Zgłoś się bezpośrednio do wybranego Beneficjenta i weź udział w rekrutacji do projektu.

Tagi: EFS, dofinansowanie, fundusze europejskie, praca, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, WUP Katowice, PO WER, Wiedza Edukacja Rozwój, bezpłatne szkolenia, szkolenia dla bezrobotnych, szkolenia UE, szkolenia unijne, staż, działalność gospodarcza.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś