Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Wsparcie osób młodych przez powiatowe urzędy pracy


Osoby w wieku do 29 lat* zarejestrowane jako bezrobotne mogą skorzystać ze wsparcia w ramach projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 realizowanych przez powiatowe urzędy pracy woj. śląskiego.

Kto może wziąć udział w projektach?

Osoby młode, w wieku 15-29* lat bez pracy, które nie kształcą się (w trybie stacjonarnym) i nie szkolą, zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy, w szczególności tzw. młodzież NEET (z ang. Not in Education, Employment, or Training).

*Osoby mogą skorzystać ze wsparcia w ramach POWER do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin.

Z jakich form wsparcia możesz skorzystać?

I. Projekty konkursowe (lista projektów poniżej w formacie PDF)

Rejestrując się w urzędzie i zgłaszając się do projektu konkursowego, możesz bezpłatnie skorzystać m.in. z:

 • pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego;
 • prac interwencyjnych lub bonów zatrudnieniowych.

II. Projekty pozakonkursowe

Rejestrując się w urzędzie  możesz bezpłatnie skorzystać m.in. z:

 • poradnictwa zawodowego,
 • pośrednictwa pracy,
 • szkoleń zawodowych lub bonu szkoleniowego,
 • stażu lub bonu stażowego,
 • jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • bonu na zasiedlenie - w związku z podjęciem pracy lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania,
 • bonu zatrudnieniowego,
 • prac interwencyjnych,
 • sfinansowania kosztów studiów podyplomowych,
 • stypendium na dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole wyższej, na studiach niestacjonarnych,
 • sfinansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Wybierz projekt dla siebie

Poniżej znajdziesz:

I. listę projektów konkursowych (w formacie PDF);

II. listę powiatowych urzędów pracy realizujących projekty pozakonkursowe:

Lista powiatowych urzędów pracy w woj. śląskim realizujących projekty w ramach PO WER

Tagi: EFS, dofinansowanie, fundusze europejskie, praca, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, WUP Katowice, PO WER, Wiedza Edukacja Rozwój, szkolenia, dofinansowane szkolenia, bezpłatne szkolenia, szkolenia dla bezrobotnych, szkolenia UE, szkolenia unijne, staż, dotacja, dotacje UE, działalność gospodarcza, firma.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś