Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Wypłata stypendiów w projektach aktywizacji zawodowej


2017-09-07 15:00

W związku z dużą liczbą zgłoszeń - ze strony osób biorących udział w projektach aktywizacji zawodowej - dotyczących opóźnień w wypłacaniu stypendiów szkoleniowych i stażowych, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przypomina o konieczności bieżącego regulowania tych zobowiązań.
Zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju z 21 czerwca 2016 r., znak: DZF.VI.8610.104.2016.SK.1, "(...) z uwagi na fakt, że wsparciem obejmowane są osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zagwarantowanie takim osobom wsparcia towarzyszącego jakim jest m.in. wypłata stypendiów szkoleniowych czy stażowych jest działaniem uzasadnionym i stanowi dodatkowy bodziec zachęcający takie osoby do wzięcia udziału w projekcie, który ma na celu powrót takiej osoby na rynek pracy".

Ponadto, ogólne kryterium formalne dotyczące potencjału finansowego wnioskodawców ma na celu wybór projektów, których realizatorzy mogą zapewnić płynność finansową tych przedsięwzięć w sytuacji powstania opóźnień w wypłacie kolejnych transz dofinansowania, w szczególności wynikających z uchybień w składanych wnioskach o płatność lub niewłaściwego planowania wysokości transz w harmonogramie płatności. Brak wypłaty stypendiów jest równoznaczny realizacji projektu niezgodnie z wnioskiem o jego dofinansowanie a także stanowi przesłankę dla osób biorących w nim udział do złożenia skargi do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku stwierdzenia, iż opóźnienia w rozliczaniu projektu wynikają z rażących zaniedbań ze strony beneficjentów, Instytucja Pośrednicząca może wyciągnąć konsekwencje finansowe wobec nich.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś