Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Zamiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014 - 2020


2020-12-29 12:21

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zatwierdził zmianę Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Informacja w tym zakresie dostępna jest na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Zmiana ta wprowadza nowe wymogi dotyczące potwierdzania kwalifikowalności uczestników projektów EFS (podrozdział 8.2). Wytyczne wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i będą miały zastosowanie do wszystkich realizowanych projektów EFS.

W załączeniu poniżej znajduje się „Materiał informacyjny w zakresie procedury potwierdzania dokumentem urzędowym kwalifikowalności uczestników (osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo) w projektach EFS”, przykładowy wzór druku US-7 oraz wzór zaświadczenia ZUS.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś