Przejdź do treści głównej

Zasady publikacji zapytań ofertowych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie


2017-10-16 14:00

W związku z nowelizacją "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020" Ministerstwo Rozwoju przedstawia stanowisko odnośnie publikacji zapytań ofertowych przez podmioty nieposiadające statusu beneficjenta.

Stanowisko dotyczy punktu 14. sekcji 6.5.2 Wytycznych, zgodnie z którym podmiot przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (nieposiadający statusu beneficjenta) jest zobowiązany do publikacji zapytań ofertowych na stronie wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór. Publikacja zapytania nie może zostać upubliczniona na stronie własnej przyszłego beneficjenta.

Ministerstwo Rozwoju zadecydowało, że stroną przeznaczoną do publikacji tego typu zapytań będzie Baza konkurencyjności, której dotychczasowe spektrum możliwości zostanie rozszerzone na podmioty, które nie posiadają jeszcze statusu beneficjenta.

Powyższe zapisy staną się powszechnie obowiązujące najpóźniej 1 stycznia 2018 roku lub w momencie udostępnienia nowej funkcjonalności Bazy - do tego momentu publikacje zapytań mogą się odbywać na starych zasadach. Oznacza to, że do końca 2017 roku podmioty przed podpisaniem umowy o dofinansowanie mogą publikować zapytania ofertowe na własnych stronach internetowych oraz przesyłać je do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś