Przejdź do treści głównej

Zmiany Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


2019-01-03 11:23

14 grudnia 2018 r. Komisja Europejska podjęła decyzję wykonawczą zmieniającą decyzję zatwierdzającą niektóre elementy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dotyczącą wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego i środków alokowanych na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” w Polsce.

Nowa wersja PO WER obowiązuje od 18 grudnia 2018 r., czyli od dnia otrzymania notyfikacji wyżej wymienionej decyzji, co zostanie usankcjonowane zgodnie z art. 14kb pkt. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 O zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1307) komunikatem ministra właściwego ds. rozwoju, który zostanie ogłoszony w Monitorze Polskim.

Od dnia formalnego przekazania PO WER do KE, czyli od dnia 22 listopada 2018 r., wydatki ponoszone zgodnie z nową wersją Programu mogą być kwalifikowane.

W związku z wprowadzonymi zmianami Instytucja Zarządzająca dokonuje aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER.

Aktualny PO WER jest dostępny TUTAJ.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś