Przejdź do treści głównej

Zniesienie obowiązku zwrotu na koniec danego roku niewykorzystanych środków finansowych


2018-12-21 12:15

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przypominamy, że zniesiony został obowiązek zwrotu na koniec danego roku niewykorzystanych środków finansowych na realizację projektów współfinansowanych z EFS.

Oznacza to, że Beneficjent realizujący projekt w kolejnych latach nie dokonuje zwrotu kwoty dotacji celowej niewydatkowanej w terminie do 31 grudnia danego roku.

Zasady dokonywania zwrotu środków dotyczących pozostałych kwestii, tj. wydatków niekwalifikowalnych, nieprawidłowości czy zwrotu zaliczki w związku z zakończeniem realizacji projektu - nie ulegają zmianie.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś