Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 74 wiadomości z wszystkich 503 dla zadanych warunków: kategoria: Prawo i dokumenty;

Publikacja zapytań ofertowych zgodnie z nowymi Wytycznymi

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – jako Instytucja Ogłaszająca Konkurs – informuje, że zaktualizowana wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (obowiązująca od 23 sierpnia 2017 r.) wprowadza nowy obowiązek dotyczący publikacji zapytań ofertowych.

2017-09-08
| kategorie: Prawo i dokumenty

Nowy SZOOP POWER (wersja 9)

Zatwierdzona została nowa, dziewiąta wersja, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój .Dokument obowiązuje od 6 września, dnia opublikowania komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów o zmianach wprowadzonych w SZOOP POWER 2014-2020 w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

2017-09-08
| kategorie: Prawo i dokumenty

Nowy wskaźnik horyzontalny dodany w systemie

W związku z publikacją w dniu 18 maja 2017 r. nowej wersji dokumentu "Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020" w sekcji wskaźników wniosku o dofinansowanie dodany został wskaźnik produktu o nazwie:

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)

2017-05-30
| kategorie: Prawo i dokumenty
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś