Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 439 wiadomości z wszystkich 439 dla zadanych warunków:

Webinarium pt. „Dostępność cyfrowa stron internetowych”

Zapraszamy na webinarium pt. „Dostępność cyfrowa stron internetowych” dla beneficjentów, którzy realizują projekty w ramach działań Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

2020-12-08

Zapraszamy do konsultacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności

Do 18 listopada 2020 roku prowadzone będą konsultacje dotyczące zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

2020-11-05

Zamówienia tzw. bagatelne w projektach EFS

1 stycznia 2021 wejdą w życie przepisy prawa zamówień publicznych wprowadzające zamówienia tzw. bagatelne, które będą stosowane również w projektach EFS.

2020-11-04
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś